Aluminum ingots

(Tiếng Việt)

Bên cạnh đó công ty chúng tôi còn cung cấp các vật liệu xây lò chất lượng cao (như bông- gạch cách nhiệt, bê tông- gạch chịu nhiệt …) phục vụ cho việc sửa chữa và xây mới lò công ngiệp. Với tiêu chí:

“Chất Lượng- Nhanh chóng- Giá cả hợp lý”

Aluminum ingots

Giá: Liên hệ

(Tiếng Việt)

Bên cạnh đó công ty chúng tôi còn cung cấp các vật liệu xây lò chất lượng cao (như bông- gạch cách nhiệt, bê tông- gạch chịu nhiệt …) phục vụ cho việc sửa chữa và xây mới lò công ngiệp. Với tiêu chí:

“Chất Lượng- Nhanh chóng- Giá cả hợp lý”

Category:

– In addition, we provide variety of accessories for constructing furnace such as: heat-resistant brick, heat-resistant concrete, asbestos-free thermal insulation (also called calcium silicate).

– Our principle:  

“HIGHEST QUALITY – HIGHEST HONOR – QUICKNESS – REASONABLE PRICE”

 We sincerely hope to serve our customer. Please feel free to contact us.