Dự án

 

1- LẮP ĐẶT LÒ NẤU NHÔM BẰNG GAS DẠNG BÀN XOAY

Khách hàng của NAGA tại tỉnh Đồng Nai.

 

 

 

2- LẮP ĐẶT LÒ SẤY 550 °C

Khách hàng của NAGA tại tỉnh Đồng Nai.

 

 

 

3- LẮP ĐẶT LÒ NẤU NHÔM BẰNG ĐIỆN

Khách hàng của NAGA tại tỉnh Đồng Nai.

 

 

 

4- LẮP ĐẶT LÒ NẤU NHÔM BẰNG GAS

Khách hàng của NAGA tại tỉnh Long An.

 

 

 

5- LẮP ĐẶT LÒ SẤY 150 °C

Khách hàng của NAGA tại tỉnh Long An.

 

 

 

6- LẮP ĐẶT LÒ NẤU NHÔM LIÊN HOÀN

Khách hàng của NAGA tại tỉnh Đồng Nai.